Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
I nie pytaj mnie jak będzie, bo sam nie wiem co mam robić.
— "Nigdy nie chciałem Ci mówić"
6434 0a90 390
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viapannacormac pannacormac
- Więc jaka jesteś? Wskazałam na huśtawkę. - Jestem jak to coś. Na górze przez jedną minutę, w następnej na dole. Nieustannie próbując odnaleźć równowagę.
— Lisa Schroeder, Falling for you
Reposted frommefir mefir vianezavisan nezavisan
0711 b4a9 390
Reposted fromdrobnostki drobnostki viamissyseepy missyseepy
Zróbmy coś, ruszmy się w końcu. Życie nie polega na codziennym wstawaniu rano z tą samą ponurą miną, umieraniu z nudów podczas wykładów, piciu piwa popołudniami, zachwycaniem się serialami, szlugach szybko kończonych w przerwach między zajęciami. Nie na tym polega młodość. Wybierzmy się do teatru, do opery, chodźmy na festiwale kina alternatywnego, na długie spacery, nauczmy się szyć i dobrze gotować, malujmy, twórzmy, oddawajmy się marzeniom, częściej się uśmiechajmy, planujmy, tańczmy, kochajmy się, zwiedźmy Europę, znajdźmy ciekawą pracę... Zróbmy coś, niech coś się w końcu ruszy, niech to życie nabierze sensu
Reposted fromcupofcinamon cupofcinamon viamissyseepy missyseepy
2248 88aa 390
Reposted fromsilentghost silentghost viamissyseepy missyseepy
Uśmiecham się do ludzi, którzy jeszcze we mnie wierzą.
Reposted fromthesmajl thesmajl
Człowiek jest do wszystkiego w stanie przywyknąć. Wytrzymuje ból, zrywa kontakt, zaczyna, zapomina , zdarza mu się zaprzepaścić największe namiętności. Ale czasami wystarczy byle głupstwo by się przekonać, że te drzwi tak na prawdę nigdy nie zostały zamknięte na klucz.
— Federico Moccia
A jednak trzeba się sponiewierać od czasu do czasu w imię czegoś. Rzucić się w przepaść i poczuć, że się frunie. Bez tego może i bezpieczniej, ale nijako.
— Maciej Stuhr
Reposted fromchujawa chujawa viawildnesshearts wildnesshearts
Urodziłam się zbyt wrażliwa, zbyt dumna, ale też zbyt krucha.
— Maria Callas
Trzymaj dystans, maleńka. Cokolwiek się zdarzy nie pozwól, by Cię złamało. Możesz się bać, masz prawo, ale nie pozwól sobie upaść. 
— nigdy
Reposted fromnothingwrong nothingwrong viapannacormac pannacormac
9730 20f4 390
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaAmere Amere
Nigdy nie uganiaj się za miłością, przyjaźnią i zainteresowaniem. Jeśli druga osoba nie chce ci tego dać tak po prostu, nie jest to nic warte.
Nie potrafię walczyć o ludzi, po prostu. Jak odnoszę wrażenie, że komuś nie zależy na mnie, to się wycofuję, nie chcę przeszkadzać i być zbędnym balastem. Znikam.
Reposted frompieprzycto pieprzycto vialivefree livefree
cholera, czuję , że marnuję swoje życie
— Ja, Idiotka..
Reposted fromzadaleko zadaleko viaapatyczna apatyczna
Jeśli nie potrafisz cieszyć się tym, co masz, to nigdy nie będziesz szczęśliwa. Trzeba sprawić, by życie nie było tylko marną egzystencją, żyć dobrze i pięknie, każdy dzień traktować jak cud. Nigdy nie wiadomo, kiedy Bóg zdmuchnie tę świeczkę.
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viazwariowalam zwariowalam
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl