Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
6936 2cdd 390
Reposted frompomegranate pomegranate viaszarakoszula szarakoszula
czego chcesz? czego Ty do jasnej cholery chcesz, Ty niezdecydowana przewrażliwiona dziewczyno?

czego ja chcę? 
— Zaklinaczka
. | via tumblr
Reposted fromweightless weightless vialeksandra leksandra
Dobroć polega na szanowaniu i kochaniu ludzi bardziej niż na to zasługują.
— św. Paweł z Tarsu
Facet ma stymulować. Sprawiać, że się czerwienisz. Zapewniać rozrywkę intelektualną. Podkręcać atmosferę, nie zgadzać się z Tobą, rzucać Ci wyzwania. Ma słuchać uważnie i dać Ci się wypowiedzieć. Ma Cię rozśmieszać i sprawiać, żebyś czuła się ważna. 
— do zapamiętania
9394 74c3 390
Reposted fromskatrix skatrix vianiewiastqa niewiastqa
Bowiem ilekroć mówił: "Nie chcę już żyć", tak na prawdę chciał żyć inaczej.
— Mateusz Sawczuk
Reposted fromeggwggwegev eggwggwegev viaapatyczna apatyczna
bo w ostatecznym rozrachunku, te wszystkie wielkie rzeczy, które zrobiłaś, i te wszystkie moralne wybory, których dokonałaś, nie mają większego znaczenia, jeśli znowu zasypiasz sama, próbując sobie przypomnieć jak to było być przytulaną.
— zawsze, kiedy próbuję być ponadto.
Wraca się jedynie do tych, których się kocha. Nie wraca się tam, gdzie jest się tylko kochanym. Wraca się wyłącznie do tych, których się kocha. Albo nie wraca się nigdzie i do nikogo.
— Leopold Tyrmand
Bo bardzo chcę, abyś wiedział, że myślę o Tobie. Praktycznie nieustannie.
— "Bikini" - Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromlugola lugola viathesmajl thesmajl
syd barrett, 1966.
Nie milcz do mnie za bardzo, bo gryzę policzki od środka.
— Wojciech Kuczok
Reposted frommvtevrrr mvtevrrr vianiewiastqa niewiastqa
Mama zawsze mi mówiła: „Niczego nie ułatwiaj mężczyźnie. Jeśli cię kocha, to cię znajdzie, choćbyś nie wiem gdzie była, zdobędzie cię nawet spod ziemi. A jak mu będziesz pomagać, to choćbyś podała się na srebrnej tacy, nic z tego nie będzie. Pamiętaj, nigdy nie ułatwiaj mężczyźnie”. Miałam te słowa „wdrukowane” w mózgu i w moim przypadku sprawdziły się. Mój mąż mówi, że nikt go w życiu tak nie umęczył jak ja. Teraz śmieje się z tego, ale ja jestem jego żoną.
— Magdalena Mielcarz

Jakże dużo śnimy o tych, przez których nie możemy zasnąć...
— W. Shakespeare
I gdy upadnie to będziesz przy nim zawsze? [...] A kiedy pójdzie na dno i zdasz sobie sprawę, że już nie ma szans, To czy pójdziesz za nim w bagno?
— Pyskaty "Czy?"
2599 07e8 390
Reposted fromobliviate obliviate viasummerwine summerwine
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl